SOSYAL SORUMLULUK POLİTİKASI

Üstün Tekstil olarak geleceğimize daha güzel bir dünya bırakmak amacı ile kurmuş olduğumuz Sosyal Sorumluluk sistemimiz ile insan haklarına, çevreye ve çalışma koşullarına dair sürekli iyileşme ve yasalara uygunluk ile sürekli gelişimi, uluslararası standartlara ulaşmak için sosyal ve çevresel boyutlarda çalışanlarımızı eğitmeyi, politikamızı kıyaslamalar ile incelemeler yaparak iyileştirmeyi, iş görenin moralini ve  verimliliğini arttırmayı, insan olarak çalışanlara değer vermeyi, insan haklarına saygı duymayı, ve sürekli geliştirmeyi taahhüt ederiz.

KURUM İÇİ SORUMLULUKLARIMIZ

ÇALIŞANLARA KARŞI SORUMLULUKLARIMIZ

Çalışanlarımızın firmamızın ortak değerlerine  sahip olmasını sağlamak

Motivasyonu artırarak verimli   sonucu  ile şirkete bağlılıklarını arttırmak

Çalışmak için öncelikle tercih edilen bir firma olmak

Çalışan beklentilerini firma beklentilerinin dengelenmesini sağlamak

Başarıyı teşvik etmek

Organizasyon yapımızı dinamik tutarak değişime ve gelişime açık olmak

Zorla çalıştırmayı ve her türlü baskıyı ve baskıya dayalı dsiliplin uygulamalarını onaylamamak

Çocuk işçi çalıştırmamak

Genç işçi çalıştırılırsa çalışma saat ve şartlarının kanunlara uygun olmasını sağlamak

Sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı yaratmak

İşe alım, ücretlendirme, terfi ve eğitim uygulamalarında ayrımcılık yapmamak

Adalet ve fırsat eşitliliği sağlamak

Eğitimlerde sürekli gelişmelerine destek vermek

Çalışma saatlerinde kanunlara uymak

Mesai saatlerinde kanunların uygun gördüğü çerçevede ve gönüllülük esasına dayandırmak

Kazalarda önleyici, uygulamalarda düzeltici faaliyetlerde bulunmak

KURUM DIŞI PAYDAŞLARA OLAN SORUMLULUKLARIMIZ

ÇEVREYE KARŞI SORUMLULUKLARIMIZ

  Doğaya ve çevreye saygılı davranmak

Çevre yönetim sistemimizin sürekli iyileştirilmesini sağlamak

Atıklarımızın kanuni prosedürlere uygunluğunu sağlamak

Enerji, hammadde ve doğal kaynakların verimli kullanılmasını sağlamak

Geri dönüşüm sorumluluklarımızı yerine getirmek

Tedarikçilerimizi çevre konusunda yönlendirmek

Çalışanlarımıza doğayı korumanın önemini benimsetmek

MÜŞTERİLERE KARŞI SORUMLULUKLARIMIZ

Müşterilerin çıkarlarını gözetmek

Haksız fiyatlandırma yapmamak

Özel bilgilerini saklı tutmak

Kanun ve prosedürlere uygun çalışmak

İnsan sağlığına uygun üretim yapmak

RAKİPLERE KARŞI SORUMLULUKLARIMIZ

Rakip firmalar hakkında negatif reklam yapmamak

Haksız rekabet ortamı yaratmamak

Tekelleşme eğitimleri gütmemek

TOPLUMA KARŞI SORUMLULUKLARIMIZ

Aldatıcı reklam yapmamak

İnsan sağlığına uygun olmayan malları piyasaya sürmemek

Toplum güvenini sarsacak mesaj vermemek

DEVLETE KARŞI SORUMLULUKLARIMIZ

Çalışanlarımızı kanunlar konusunda bilgilendirmek

Devlet çıkarlarını gözetmek

Yasalara uymak

Vergilerimizi ödemek